Work

Jakob Ruda

wd:Q12791881

Jakob Ruda je dramsko besedilo Ivana Cankarja, ki je nastalo leta 1898, prvič je bilo izdano leta 1900 in prvič uprizorjeno istega leta. Besedilo je Cankar napisal v poletnem času, ko je poletje preživel pri sorodnikih v Pulju. Ohranilo se je veliko pisem Ani Lušinovi in tudi Župančiču. Najraje je pisal ponoči, ko se je vse umirilo. Z nastankom tega besedila je bila povezana Ana, bila je tudi odgovorna za razplet besedila. V pismu Župančiču pokaže nekaj lastne kritike, pove, da se muči s koncem, ki ga nekako ne more pravilno oblikovati. Literarna zgodovina meni, da je to literarno konvencionalno besedilo, da je najmanj osebno in po drugi strani najbolj vezano na Ibsenovo dramaturgijo.
Read more or edit on Wikipedia

language: Slovene

Ebooks: on Wikisource

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline