Work

Kralj na Betajnovi

wd:Q12794257

Kralj na Betajnovi je drama v treh dejanjih, ki jo je leta 1901 napisal Ivan Cankar. Izdana je bila leta 1902, prvič pa uprizorjena leta 1904 v Ljubljanskem Deželnem gledališču. Drama je med vsemi Cankarjevimi najbolj dramatična.
Read more or edit on Wikipedia

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline