Work

Lepa Vida (Cankar)

wd:Q12794782

Lepa Vida (1912) je zadnja Cankarjeva drama. Avtor je to trodejanko imenoval dramska pesnitev. Ima poteze simbolizma in nove romantike, odpira pa nove pomenske razlage in interpretacije mita Lepe Vide, saj je v ospredju neizpolnjeno hrepenenje. Cankar je z Lepo Vido oblikoval lik, ki brezdomcem tik pred smrtjo pooseblja objekt hrepenenja. Včasih pa se celo zdi, da je Lepa Vida le privid. Dogajanje je statično, liki so pasivni in le čakajo na smrt. Kraj dogajanja je Cukrarna. Cankar nikjer izrecno ne napiše, da gre za Cukrarno, vendar to razumemo po opisih. Tekst je s težavo napisal pri prijatelju Alojzu Kraigherju pri Sveti Trojici v Slovenskih goricah leta 1911. Konec aprila 1911 je poslal celotno dramo Schwentnerju, izšla je za božič leta 1911 z letnico 1912. Januarja 1912 je bil tekst uprizorjen v Deželnem gledališču v Ljubljani, ki je takrat domoval v prostorih današnje Ljubljanske opere. Zapletlo se je pri honorarju, ker mu Schwentner ni hotel dati toliko denarja, kot je Cankar zahteval. Uprizoritev je bila zelo skrbna, gledališče je bilo nabito polno. Čez nekaj časa so tudi ponovili, vendar publike ni bilo več toliko.
Read more or edit on Wikipedia

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
Feedback
you are offline