Work

Sama

wd:Q12800693

Povest Sama (COBISS) avtorja Frana S. Finžgarja je bila prvič objavljena leta 1912 v reviji Dom in svet, leta 1927 pa je izšla še v knjižni obliki pri Novi založbi v Ljubljani.
Read more or edit on Wikipedia

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
Feedback
you are offline