Publisher

Ústřední církevní nakladatelství

maison d'édition

Ústřední církevní nakladatelství v Praze (používaná zkratka ÚCN) vzniklo na základě výnosu ministra pověřeného řízením Státního úřadu pro věci církevní (SÚC) č. 3765/52-IIIze dne 31. 12. 1952 sloučením několika církevních nakladatelských podniků existujících na území Československé republiky před rokem 1948. Na Slovensku (SSR) podle téhož dokumentu a s analogickými úkoly i kompetencemi působilo Ústredné cirkevné nakladatelstvo se sídlem v Bratislavě.
Read more or edit on Wikipedia

Collections

0

    Editions

    0

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline