Work

My ABCs of Beauty and Wellness

wd:Q12968425

Ang My ABCs of Beauty and Wellness (ISBN 971-27-1232-X) ay isang aklat na sinulat ni Bb. Cory Quirino. Ito ay ang pangalatlong aklat sa mga sinulat niya na pinamagatang "Forever Young" na tungkol sa kalusugan at wastong pagkain. Ang maliit na akalat na ito ay pinaikling salin ng mga sinaunang libro ni Cory Quirino: ang Forever Young: Cory Quirino's Guide to Beauty & Fitness at ang Forever Young: Cory Quirino's Guide to Beauty and Wellness. Ang mga kaalaman sa mga aklat na ito ay napapaloob din sa My ABCs of Beauty and Wellness na dito'y nakalista at naka-ayos ayon sa alpabeto para sa madaliang pagsangguni.
Read more or edit on Wikipedia

original title: My ABCs of Beauty and Wellness
genre: non-fiction

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
Feedback
you are offline