Work

กระบี่อมตะ

wd:Q13012552

กระบี่อมตะ เป็นนิยายกำลังภายในขนาดสั้นที่แต่งโดยโกวเล้ง ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1974 กระบี่อมตะ เป็นตอนแรกของสุดยอดอาวุธทั้งเจ็ด เป็นแนวสืบสวนสอบสวน โดยกล่าวถึงกระบี่อมตะ ที่อยู่ในฝักเก่าของสุดยอดจอมยุทธ์ไป่อี้จิง (แปะเง็กเกีย) ว่าเป็นสุดยอดกระบี่ในบู้ลิ้มยุคนั้น แต่อาวุธร้ายกาจอย่างไร ยังสู้รอยยิ้มของคนไม่ได้
Read more or edit on Wikipedia

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
Feedback
you are offline