Author

Alun Jones

Welsh novelist

1946   -  

occupation: writer, shopkeeper

Mae'r erthygl yma yn trafod y nofelydd Alun Jones. Am bersonau eraill o'r un enw, gweler Alun Jones (gwahaniaethu).Nofelydd Cymreig yw Alun Jones (ganed 1946). Ganed ef yn Sarn Mellteyrn yn Llŷn ac mae’n berchen siop lyfrau Llên Llŷn ym Mhwllheli. Mae’n briod ag Ann ac mae ganddynt bump o feibion.
Read more or edit on Wikipedia

Series

0

Works

10

Noson Wefreiddiol i Mewn

book by Alun Jones

author: Alun Jones

2005

Lliwiau'r eira

book by Alun Jones

author: Alun Jones

2012

Y Tebot Express - Nofel Ni BT

book by Alun Jones

author: Alun Jones

Plentyn y Bwtias

book by Alun Jones

author: Alun Jones

1989

Draw dros y Tonnau Bach

book by Alun Jones

author: Alun Jones

2003

Fy mrawd a minnau

book by Alun Jones

author: Alun Jones

2007

Simdde yn y Gwyll

book by Alun Jones

author: Alun Jones

1992

Y Llaw Wen

book by Alun Jones

author: Alun Jones

2004

Oed rhyw addewid

book (work)

author: Alun Jones

Taith yr Aderyn

book (work)

author: Alun Jones

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline