Author

Anwen Francis

screenwriter

1979   -  

occupation: screenwriter

Awdures plant Cymraeg ydy Anwen Francis (ganwyd 16 Ionawr 1979, Aberteifi, Ceredigion). Mae hefyd yn ysgrifennu colofnau'n rheolaidd ar gyfer cylchgronau marchogaeth a phapurau wythnosol. Mynychodd Ysgol Plant Bach Aberteifi, Ysgol Gynradd Aberteifi, Ysgol Uwchradd Aberteifi a Choleg y Drindod, Caerfyrddin. Gweithiodd i'r BBC fel gohebydd am chwe mlynedd cyn symyd i weithio i Gyngor Sir Ceredigion fel Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol. Bellach mae'n gweithio fel Cyfieithydd i Adran y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe. Me'n feirniad ceffylau ac yn cystadlu ar draws Cymru a Lloegr.
Read more or edit on Wikipedia

Series

0

Works

6

Campau Siani'r Shetland

book by Anwen Francis

author: Anwen Francis

2007

Nadolig Llawen Siani

book by Anwen Francis

author: Anwen Francis

2007

Y rali fawr

book by Anwen Francis

author: Anwen Francis

2012

Siani am byth!

book by Anwen Francis

author: Anwen Francis

2009

Siani ar garlam

book by Anwen Francis

author: Anwen Francis

2007

Siani'n achub y dydd

book by Anwen Francis

author: Anwen Francis

2007

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline