Work

Cyn Oeri'r Gwaed

wd:Q13127703

Cyfrol o ysgrifau gan Islwyn Ffowc Elis yw Cyn Oeri'r Gwaed, fu'n gyfrol fuddugol cystadleuaeth y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llanrwst 1951. Ceir un ar bymtheg o ysgrifau yn y casgliad. Myfyrdodau ar droeon bywyd, natur, ffawd a sawl pwnc arall a geir ynddynt, gyda nifer ohonynt wedi eu ysbrydoli gan fro'r awdur yn Nyffryn Ceiriog. Mae'r arddull yn gain ond yn agos-atoch ac mae dawn y llenor am ddisgrifio byd natur yn amlwg. Cyhoeddwyd yr argraffiad cyntaf gan Gwasg Aberystwyth yn 1952, gyda pedwar llun du-a-gwyn gan John Griffith Williams a siaced lwch gan E. Meirion Roberts. Fe'i cafwyd sawl argraffiad arall ar ôl hynny. Dyma'r cynnwys y casgliad: Rhagair gan T. J. Morgan "Adfwy" "Melodi" "Sut i Yrru Modur" "Ar Lwybrau Amser" "Gwrychoedd" "Hyfydwch y Gwir Grefftwr" "Eiliadau Tragwyddol" "Y Ddannodd" "Dyn yw Dyn" "Mudo" "Y Sais" "Mynd i'r Lleuad" "Craig y Pandy" "Pe Bawn i'n Wybedyn" "Tai" "Cyn Mynd"
Read more or edit on Wikipedia

original title: Cyn Oeri'r Gwaed

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline