Author

Enid Pierce Roberts

Welsh writer and scholar

1917   -   2010

occupation: literary scholar

Awdur ac ysgolhaig Cymraeg oedd Enid Pierce Roberts (1917 – 9 Gorffennaf 2010). Roedd hi'n arbenigwraig ar lenyddiaeth Gymraeg yr 16g. Ganed hi yn Llangadfan yn yr hen Sir Drefaldwyn, ac aeth i Goleg Prifysgol Bangor, lle graddiodd yn 1938. Bu'n gweithio fel athrawes am gyfnod, cyn dod yn ddarlithydd yn Adran y Gymraeg ym Mangor yn 1946, lle bu hyd ei hymddeoliad yn 1978. Roedd hefyd yn aelod blaenllaw o'r Eglwys yng Nghymru.
Read more or edit on Wikipedia

Series

0

    Welcome to Inventaire

    the library of your friends and communities
    learn more
    you are offline