Author

Enid Pierce Roberts

Welsh writer and scholar

1917   -   2010

occupation: literary scholar

Awdur ac ysgolhaig Cymraeg oedd Enid Pierce Roberts (1917 – 9 Gorffennaf 2010). Roedd hi'n arbenigwraig ar lenyddiaeth Gymraeg yr 16g. Ganed hi yn Llangadfan yn yr hen Sir Drefaldwyn, ac aeth i Goleg Prifysgol Bangor, lle graddiodd yn 1938. Bu'n gweithio fel athrawes am gyfnod, cyn dod yn ddarlithydd yn Adran y Gymraeg ym Mangor yn 1946, lle bu hyd ei hymddeoliad yn 1978. Roedd hefyd yn aelod blaenllaw o'r Eglwys yng Nghymru.
Read more or edit on Wikipedia

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline