Author

Gruffudd Parry

dichter

1916   -   2001

occupation: poet

Llenor Cymraeg oedd Gruffudd Parry (1916 – 2001). Ganed ef ym mhentref Carmel, Dyffryn Nantlle, yn fab i chwarelwr; brawd iddo oedd Syr Thomas Parry. Graddiodd ym Mhrifysgol Bangor, a threuliodd 37 mlynedd fel athro Saesneg yn Ysgol Uwchradd Botwnnog. Heblaw ei lyfrau, ef fyddai'n ysgrifennu sgriptiau "Co Bach" ar gyfer Nosweithiau Llawen y BBC. Roedd yn un o sefydlwyr cymdeithas Cyfeillion Llŷn gydag R. S. Thomas.
Read more or edit on Wikipedia

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline