Author

Ifan Morgan Jones

Welsh journalist and writer

1984   -  

country of citizenship: United Kingdom
languages spoken, written or signed: English
occupation: writer, journalist, docent

Newyddiadurwr, darlithydd a nofelydd Cymraeg yw Ifan Morgan Jones (ganwyd Ebrill 1984) sy'n enedigol o Waunfawr, Gwynedd ond sydd bellach yn byw yng Nghroeslan ger Llandysul. Mae'n fab i'r awdur a darlledwr Rhodri Prys-Jones (1948-1991) a Sylvia (née Morgan). Enillodd ei nofel Igam Ogam Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerdydd a'r Cylch 2008. Enillodd ei nofel Babel wobr Llyfr y Flwyddyn yn 2020. Cyhoeddodd dair nofel arall, Yr Argraff Gyntaf yn 2010, Dadeni yn 2017 a Brodorion yn 2021. Bu'n Ohebydd a Dirprwy Olygydd ar gylchgrawn Golwg o fis Mai 2006 hyd ddiwedd 2008, ac yn Olygydd gwefan Golwg360 rhwng Ionawr 2009 a Medi 2011. Yn 2017 lansiodd y wefan newyddion Nation.Cymru gyda'r nod o ehangu y darpariaeth ar gyfer newyddiaduraeth am Gymru gyfan yn yr iaith Saesneg. Mae bellach yn arweinydd y cwrs newyddiaduraeth yn Ysgol Iaith, Diwylliant a’r Celfyddydau Prifysgol Bangor. Cafodd ddoethuriaeth yn 2018 am ei astudiaeth o genedlaetholdeb a'r wasg Gymraeg yn ail hanner yr 19eg ganrif.
Read more or edit on Wikipedia

Series

0

  Works

  1

  Welcome to Inventaire

  the library of your friends and communities
  learn more
  you are offline