Author

Tudur Dylan Jones cover

photo credits: Wikimedia Commons

Tudur Dylan Jones

Welsh poet

1965   -  

country of citizenship:
educated at: Ysgol Tryfan
occupation: poet

Prifardd ac enillydd y Goron yn Eisteddfod Sir y Fflint 2007 yw Tudur Dylan Jones a adnabyddir fel arfer fel Tudur Dylan (ganed 30 Mehefin 1965). Enillodd y Gadair yn Eisteddfod Bro Colwyn yn 1995, pan oedd ei dad, y Prifardd John Gwilym, yn archdderwydd, ac yn Eisteddfod Eryri a'r Cyffiniau yn 2005. Ef yw meuryn Ymryson y Beirdd a gynhelir yn y Babell Lên yn ystod wythnos yr Eisteddfod. Fe'i ganed yng Nghaerfyrddin, ond fe'i maged ym Mangor, lle mynychodd Ysgol Tryfan. Ym Mangor yr aeth i'r Brifysgol hefyd. Athro ysgol yn Ysgol Gyfun y Strade, Llanelli yw Tudur Dylan wrth ei alwedigaeth. Bellach mae'n byw yng Nghaerfyrddin gyda'i wraig. Mae'n dad i ddwy ferch. Ef oedd Bardd Plant Cymru 2004–2005.
Read more or edit on Wikipedia

Series

0

Works

11

Bws y Nos

book by Tudur Dylan Jones

author: Tudur Dylan Jones

2010

Tagus the Horse-Man

book in the Beast Quest series by Tudur Dylan Jones

author: Tudur Dylan Jones, Adam Blade

2012

Tania'r ddraig dân

book by Tudur Dylan Jones

author: Tudur Dylan Jones, Adam Blade

2010

Llosgi

book by Tudur Dylan Jones

author: Tudur Dylan Jones

2010

Sepron y neidr fôr

book by Tudur Dylan Jones

author: Tudur Dylan Jones, Adam Blade

2011

Blodeugerdd Barddas o Englynion Cyfoes

book by Tudur Dylan Jones

author: Tudur Dylan Jones

1993

Y Bancsi Bach

book by Tudur Dylan Jones

author: Tudur Dylan Jones

2013

Adenydd

book (work)

author: Tudur Dylan Jones

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline