Series

Amoras

Amoras is een stripreeks van tekenaar Charel Cambré en scenarioschrijver Marc Legendre. Het is een nevenreeks van Suske en Wiske met dezelfde hoofdpersonages. Er verschenen zes normale albums, plus een bundeling van de verhalen en een making-of-album. Het eerste album verscheen op 8 mei 2013. De strips worden uitgegeven door de Standaard Uitgeverij. In 2016 werd een tweede serie, met de naam De Kronieken van Amoras, aangekondigd.
Read more or edit on Wikipedia

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline