logician

person specializing in formal logic

Logiker kallas en person som vetenskapligt ägnar sig åt logik och formella system. Till de mest framstående logikerna i modern tid hör George Boole, Charles S. Peirce, Gottlob Frege, Bertrand Russell, Rudolf Carnap och Kurt Gödel. Logiker kan även vara en företrädare för Namnskolan.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: logician

0
    you are offline