Author

Arikapalli Giridhar Rao cover

photo credits: Wikimedia Commons

Arikapalli Giridhar Rao

Barata esperantisto

1963   -  

country of citizenship: India
language of expression: Esperanto
occupation: Esperantist

Arikapalli Giridhar RAO (n. 8an de oktobro 1963 en Vijayawada, Andra-Pradeŝo) estas barata esperantisto. En 1994 li doktoriĝis en la Universitato de Hajderabado en la angla fakultato per disertacio titolita Beyond the Sense of Wonder: Science Fiction as Adventure Fiction (“Trans la sento de miro: la sciencfikcio kiel aventura fikcio”). Dum tiu epoko, konversacioj kun Probal Dasgupta pri la sciencfikcio enkondukis lin al Esperanto. Li nun instruas kursojn pri Esperanto, la sciencfikcio, kaj lingvopolitiko kaj plurlingva edukado en la Universitato Azim Premji en Bengaluro, Barato. En 2016 li estis elektita al la Akademio de Esperanto. En la UK 2013 en Rejkjaviko li pro sia multflanka Esperanto-agado en la faka, instrua-ekzamena kaj organiza kampoj estis honorigita per la Diplomo pri Elstara Agado de UEA. En 2015 li fondis la Esperanto-klubon en la Universitato Azim Premji. En 2017 la klubo kunorganizis (kunekun FEB, KAEM kaj UEA) SAS-4, la 4an Sud-Azian Seminarion.
Read more or edit on Wikipedia

works

1

La arto labori kune : festlibro por Humphrey Tonkin

collaborative work dedicated to Humphrey Tonkin

author: Humphrey Tonkin, Probal Dasgupta, Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof, Mark Fettes, Jouko Lindstedt, Vilmos Benczik, Rafaela Urueña, Federico Gobbo, Liu Haitao, Sabine Fiedler, Dalibor Brozović, István Ertl, Arikapalli Giridhar Rao, Seán Ó Riain, José Antonio Vergara, Aleksandr Dulichenko, Věra Barandovská-Frank, Wera Paintner, Claude Gacond, Wim Jansen, Boris Kolker, Ilona Koutny, Geraldo Mattos, Christopher Gledhill, Aleksandr Melnikov, Till Dahlenburg, John C. Wells, Renato Corsetti, Michel Duc-Goninaz, Christer Kiselman, Marc Bavant, Carlo Minnaja, E. James Lieberman, Ulrich Lins, Toño del Barrio, Vladimir Samodaj, Vlastimil Novobilský, Chengtai Shi, Ed Borsboom, Werner Bormann, Jorge Camacho, Zbigniew Galor, Nikola Rašić, Hèctor Alòs i Font, Ziko van Dijk, Radojica Petrović, Katalin Kováts, Imre Ferenczy, Petr Chrdle, Amri Wandel, Barbara Pietrzak, Thomas Bormann, Mauro La Torre, Victor Sadler, Toon Witkam, Trevor Steele, Paul Gubbins, Julian Modest, Baldur Ragnarsson, Anna Löwenstein, Roman Dobrzyński, Li Shijun, Duncan Charters, Peter Baláž, Miroslav Malovec, Jukka Pietiläinen, Edmund Brent, Gregoire Maertens, So Gilsu, Marjorie Boulton, Michela Lipari, Ursula Grattapaglia, Hans Bakker, Ivo Osibov, Hans Michael Maitzen, Ulla Luin, György Nanovfszky, Renée Triolle, Mikhail Bronshteyn, Stefan MacGill, Orlando Raola, Spomenka Štimec, Miyoshi Etsuo, Reinhard Fößmeier, Detlev Blanke, Frank Nuessel

2010

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline