Publisher

Práh cover

photo credits: Wikimedia Commons

Práh

Czech publisher

Nakladatelství Práh s.r.o. je české nakladatelství, vydavatelství a online knihkupectví. Zaměřuje se hlavně na beletrii, partnerské vztahy, zdraví, zvířata, memoáry, politiku, historii a osobní růst.
Read more or edit on Wikipedia

Collections

0

    Editions

    0

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline