Author

Pseudo-Scylax

antiker Seefahrer, Verfasser eines antiken periplous

399   -  

languages spoken, written or signed: Ancient Greek

Ebooks: on Wikisource

Псевдо-Скилакс (на латински: Pseudo-Skylax) е автор на древен перипъл (περίπλους periplous, 'circumnavigation', морски и крайбрежни пътешествия по море) на гръцки език с титлата: „Περίπλους τῆς θαλάσσης τῆς οἰκουμένης Εὐρώπης καὶ Ἀσίας καὶ Λιβύης“ („Описание на брега на морето на населяваните части на Европа, Азия и Африка“). Като автор е посочен Скилак (Скилак Кариандски), древногръцки мореплавател и географ от 6 век пр.н.е., но произведението, според мнението на изследователите, е написано през 4 век пр.н.е. Описват се бреговете на Средиземно море и Черно море.
Read more or edit on Wikipedia

Series

0

  Works

  1

  Welcome to Inventaire

  the library of your friends and communities
  learn more
  you are offline