Publisher

Estonian Academic Agricultural Society

academic publisher

Akadeemiline Põllumajanduse Selts (algselt Akadeemiline Põllumajanduslik Selts) on aastatel 1920–1940 ja uuesti aastast 1989 tegutsev selts, mis ühendab enda alla põllumajandusest huvituvaid õppejõude ja üliõpilasi. Akadeemiline Põllumajanduse Selts on põllumajandusteadlasi ühendav organisatsioon, millel on 234 liiget kõikidest põllumajandusteaduste valdkondadest. Seltsi on tegevusse panustanud mitmed silmapaistvad teadlased ja õppejõud nagu professor Peeter Kõpp (seltsi president aastatel 1921–1940), professor Elmar Järvesoo, õpetatud agronoom Theodor Pool jpt. Seltsi auliikmeteks on teiste hulgas valitud loomakasvatuse edendaja professor Olev Saveli, president Arnold Rüütel, sordiaretaja akadeemik Hans Küüts ning mitme põlvkonna metsameeste õpetaja professor Endel Laas. Põhikirja järgi on seltsi põhieesmärk "kaasa aidata Eesti maaelu, põllumajanduse, eriti põllumajandusteaduse arengule". Seltsi lipukiri ütleb: „Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!“ Seltsi peamiseks eesmärgiks on seltsitegevuse pakkumine liikmetele. Korra kuus toimuvad teaduslikud ettekandekoosolekud. Korra aastas toimub teaduskonverents koos aastakoosolekuga, kus tehakse kokkuvõtteid eelnevast. Traditsiooniliselt toimub jõulukoosviibimine ja Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktus. Mõnel aastal võetakse ette õppe- ja ajalooreisid. Viimati tehti suvine reis Vormsile ja Ahvenamaale. Seltsi juures tegutseb loomakasvatuse ja mesinduse terminoloogia toimkond. 2019. aastal taastatakse presidendi ettepanekul seltsi ajaloo uurimise toimkond.
Read more or edit on Wikipedia

Collections

0

    Editions

    0

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline