Jogi Kis Könyvtár

original language:  Hungarian
main subject:  law

Jogi Kis Könyvtár – a Tudományos Könyvkiadó (Bukarest) gondozásában megjelent könyvsorozat. Felölelte a jogélet különböző területeit, s azok egyes elméleti és gyakorlati kérdéseit tárgyalta. Source: Wikipedia (hu)

There is nothing here

Create a new work

Series - wd:Q16521045

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline