Koliber

original language:  Polish

Koliber – seria książkowa wydawana przez wydawnictwo „Książka i Wiedza”. Początkowo, od 1967, wydawano w niej krótkie powieści i opowiadania. W 1973 zmieniono szatę graficzną oraz zaczęto numerować książki z serii. Dwóm książkom wydawnictwo omyłkowo dało ten sam numer 103. Tom 69 zawiera dwie pozycje Alana Sillitoe: Samotność długodystansowca i Córka szmaciarza (wydane także samodzielnie). Tom 115 zawiera dwie pozycje Aleksandra Puszkina: Córka kapitana i Dama pikowa (wydane także samodzielnie). W 1989 zakończono serię, ale wznowiono ją w latach 1996–1997, wydając jeszcze 10 pozycji. Source: Wikipedia (pl)

There is nothing here

Create a new work

Series - wd:Q16567145

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline