Publisher

Polish Society of Ecological Engineering

organization

Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, PTIE (ang. Polish Society of Ecological Engineering) – stowarzyszenie osób, które zawodowo lub społecznie zajmują się inżynierią ekologiczną – obszarem na pograniczu nauki i techniki, obejmującym wiele dziedzin nauk podstawowych i stosowanych.
Read more or edit on Wikipedia

Collections

0

    Editions

    0

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline