Author

John Elwyn Jenkins

British rugby union player

1933   -   2013

country of citizenship: United Kingdom
languages spoken, written or signed: English
occupation: rugby union player

Gweinidog yn Eglwys Bresbyteraidd Cymru oedd y Parchedig John Elwyn Jenkins (bu farw 30 Rhagfyr 2013 yn 80 oed).Ganwyd ym Mhen-twyn ger Cross Hands, Sir Gaerfyrddin. Bu'n gweithio yng nglofa Mynydd Mawr ger y Tymbl. Chwaraeodd rygbi i Lanelli ac Abertawe (1954–6), a chwaraeodd i Gymru yn erbyn y Llewod ar 22 Hydref 1955. Hyfforddodd ar gyfer y weinidogaeth yng Ngholeg Trefeca ac yng Ngholeg Diwinyddol Unedig Aberystwyth. Roedd yn weinidog yn gyntaf yng nghymunedau Moriah, Brynaman a Brynllynfell, Cwmllynfell, ac yna'n weinidog y Tabernacl yn Aberystwyth o 1970 hyd 1998, ac yna yn Llanbedr Pont Steffan.
Read more or edit on Wikipedia

Series

0

  Works

  1

  Welcome to Inventaire

  the library of your friends and communities
  learn more
  you are offline