Imaginary Magnitude cover

Imaginary Magnitude

wd:Q1659653

Wielkość urojona – książka Stanisława Lema po raz pierwszy wydana nakładem Wydawnictwa Czytelnik w roku 1973. Zbiór ten zawiera wstępy nieistniejących książek oraz pierwszy wykład fikcyjnego superkomputera Golem XIV ze sztuczną inteligencją.
Read more or edit on Wikipedia

date of publication: 1973

Public
nothing here

editions

add
add an edition without an ISBN

Welcome on Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
Feedback
you are offline