Publisher

International Association of Islamic Banks

academic publisher

Beynəlxalq İslam Bankları Cəmiyyəti — Şahzadə Məhəmməd əl-Feysəl əs-Səudun (Səudiyyə Ərəbistanı) təşəbbüsü ilə 1978-ci ildə Ciddədə yaradılmışdır. Cəmiyyətin məqsədi İslam prinsiplərinin bank işinə şamil edilməsinə və milli islam banklarına texniki yardım göstərilməsinə nail olmaqdır. Beynəlxalq islam bankları cəmiyyətinə Sudanın, Əbu-Zəbinin, Bəhreynin, İordaniyanın, İranın islam bankları, Feysəl İslam Bankı (Misir), Küveyt Maliyyə Evi (Küveyt) daxildir.
Read more or edit on Wikipedia

Collections

0

    Editions

    0

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline