Series

Světová knihovna

Světová knihovna byla knižní edice nakladatele Jana Otty, která pod redakcí Jaroslava Kvapila vydávala světovou i českou literaturu od roku 1897 (první knihou byl Čechův „Jestřáb contra Hrdlička“). Moderní edice Světová knihovna byla založena v Odeonu v roce 2000. Knihy byly většinou v růžových papírových obálkách, jen některá závažnější díla (např. Don Quijote, Eugenie Grandetová) vyšla i v tuhých plátěných deskách. Knihy byly vydávány jako číslované sešity s zhruba 100 stranami. To znamená, že pokud kniha měla větší počet stran, vyšla s několika čísly (např. Manon Lescaut 20-21, Eugenie Grandetová 170-172, apod.). Na obálkách vydaných knih býval otištěn celý program Světové knihovny, z něhož si zájemci kdykoliv mohli koupit kterýkoliv titul. Díla byla seřazena abecedně podle jmen autorů, za názvem knihy bylo uvedeno její pořadové číslo v edici.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Světová knihovna
language: Czech

    Welcome to Inventaire

    the library of your friends and communities
    learn more
    you are offline