Author

Jens Smærup Sørensen cover

photo credits: Wikimedia Commons

Jens Smærup Sørensen

Danish writer

1946   -  

country of citizenship: Denmark
language of expression: Danish
educated at: Aalborg Cathedral School
occupation: writer, author
award received: Danish Critics Prize for Literature, Søren Gyldendal Prize, Grand Prize of the Danish Academy, Otto Gelsted Prize, De Gyldne Laurbær, Blicherprisen

Jens Smærup Sørensen (født 30. maj 1946 i Staun ved Nibe) er en dansk forfatter og cand.phil. i dansk. Jens Smærup Sørensen fik sit folkelige gennembrud med Mærkedage, der udkom i 2007 og nåede et samlet oplag på 100.000 eksemplarer. I Mærkedage holder bondefamilierne Godiksen og Lundbæk til i forfatterens fødeby, Staun. De og deres medlemmer i fire generationer bliver symboler på bondekulturens ophør og de moderne samfunds indtog: Sønner vil ikke overtage gårdene, og børnebørnene har ingen rødder i det lille samfund, men søger ud mod verden som akademikere og forretningsfolk. Globaliseringen når det lille samfund. Forfatterskabet kredser ofte om de enkeltes bevidsthed, og om hvordan katastrofesituationer påvirker dem. Tematikken er fortabelse og frigørelse og en søgen efter det evigt menneskelige, der ligger gemt bag hverdagens mangfoldighed af individer og situationer. Et eksempel på det er romanen Katastrofe (1989), der handler om en kvinde, som betragter et billede af sig selv fra en EU-demonstration fjorten år tidligere. Hun er ikke længere i kontakt med de andre fra det, der lignede et fællesskab. Jens Smærup Sørensen fortæller om de andre fra den gamle gruppe: overlægen, politikeren, pædagogen, vindmøllefabrikanten, damebladsredaktøren, adjunkten, embedsmanden, bistandsmodtageren og producerassistenten. De følges hver især den samme dag. Jens Smærup Sørensen har siddet i Kunstfondens litterære tremands-udvalg, været husdramatiker ved Aarhus Teater og er medlem af Det Danske Akademi. Han har boet et lille årti i Luxembourg, men bor nu på Mors.
Read more or edit on Wikipedia

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline