Author

Tom A. Schanke

norsk siviløkonom, fotballeder og idrettshistoriker

1940   -   2017

country of citizenship: Norway
occupation: author, politician

Tom Albert Færden Schanke (født 31. juli 1940 i Hønefoss, død 19. august 2017 i Oslo) var en norsk siviløkonom godt kjent som fotballeder og idrettsarrangør og -historiker, og også som forfatter av Norsk idrettsleksikon i flere utgaver.Ved stortingsvalget i 1981 stilte han til valg i Oslo som toppkandidat for sitt eget politiske parti, Tom A. Schankes Parti. Partiet fikk 826 stemmer, noe som utgjorde 0,3 % av stemmene i byen. Partiet kom dermed ikke inn på Stortinget, og det stilte ikke til valg seinere. I 1987 vedtok Fotballtinget hans forslag om at alle uavgjorte seriekamper i Norge skulle avgjøres med straffesparkkonkurranse. Ordningen ble bare praktisert det ene året. Schanke var daglig leder av Norsk Fotballs Venner (NFV) 1985-2005. Foreningens største arrangementer var ti Liverpool-festivaler på Ullevaal Stadion 1991-2000, og 21 cupfinalefester på Oslo Plaza 1985-2005. I perioden 2000-2010 arrangerte Schanke fem OL-gallaer for regjeringen på Oslo Plaza.I 2006 var han forfatter av Norsk idrettsleksikon, utgitt på Giga Forlag. I 2007 var han forfatter av en utvidet versjon av verket utgitt på Aller Forlag. I 2012 utvidet han Norsk idrettsleksikon ytterligere til fire bind, og ga det ut på sitt nystartede forlag Tom A. Schankes Idrettsforlag. I 2013 mottok Schanke den nordiske leder- og journalistprisen, Torsten Tegnérs minnepris og stipend, som den tredje norske siden prisen ble innstiftet i 1989. I 2015 mottok han NIFs hederstegn for fortjenstfullt arbeid for norsk idrett.
Read more or edit on Wikipedia

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline