Work

Dochodzenie w sprawie Stwórcy

wd:Q17155300

Dochodzenie w sprawie Stwórcy (ang. The Case for a Creator) – chrześcijańska książka apologetyczna napisana przez amerykańskiego dziennikarza Lee Strobela. Została przetłumaczona na wiele języków. W Polsce wydana w 2006 roku przez wydawnictwo Credo. Była na liście bestsellerów „New York Timesa” (New York Times Best Seller). Autor podejmuje próbę skomentowania stanowiska współczesnej nauki co do kwestii pochodzenia wszechświata i człowieka z perspektywy religijnej (inteligentnego projektu). Rozważa problem, czy koncepcja inteligentnego projektu może być naukową alternatywą dla naturalistycznej wizji świata. Książka jest zbiorem wywiadów – zapisem spotkań z wybranymi naukowcami i dyskusji na konkretne tematy z dziedziny kosmologii, matematyki, fizyki, chemii, biologii, archeologii, filozofii i metodologii nauk. Wśród naukowców są: Stephen C. Meyer, William Lane Craig, Jonathan Wells, Robin Collins, Guillermo Gonzalez, Jay Richards, Michael Behe i J.P. Moreland.
Read more or edit on Wikipedia

language: English
date of publication: 2006

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline