Author

Meirion Evans

Archdruid of Wales

country of citizenship: United Kingdom, Wales
languages spoken, written or signed: Welsh
occupation: poet
position held: Archdruid

Gweinidog a bardd Cymraeg yw Meirion Evans. Ganed ef yn Felindre, Abertawe. Enillodd y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caernarfon 1979. Roedd yr amgylchiadau braidd yn anarferol; dyfarnwyd y Goron yn wreiddiol i T. James Jones, ond wedi iddi ddod yn amlwg fod ei gerdd yn gywaith, ataliwyd y wobr oddi wrtho a'i dyfarnu i Meirion Evans. Bu'n Archdderwydd rhwng 1999 a 2002.
Read more or edit on Wikipedia

Series

0

  Works

  5

  Welcome to Inventaire

  the library of your friends and communities
  learn more
  you are offline