Author

Meirion Evans

Archdruid of Wales

country of citizenship: United Kingdom, Wales
language of expression: Welsh
occupation: poet
position held: Archdruid

Gweinidog a bardd Cymraeg yw Meirion Evans. Ganed ef yn Felindre, Abertawe. Enillodd y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caernarfon 1979. Roedd yr amgylchiadau braidd yn anarferol; dyfarnwyd y Goron yn wreiddiol i T. James Jones, ond wedi iddi ddod yn amlwg fod ei gerdd yn gywaith, ataliwyd y wobr oddi wrtho a'i dyfarnu i Meirion Evans. Bu'n Archdderwydd rhwng 1999 a 2002.
Read more or edit on Wikipedia

works

5

Cadw drws

book by Meirion Evans

author: Meirion Evans

2011

Rhofio a Rhwyfo

book by Meirion Evans

author: Meirion Evans

1998

Straeon Ffas a Ffridd

book by Meirion Evans

author: Meirion Evans

1996

Straeon Ffas a Ffridd, Yr Ail Gyfrol

book by Meirion Evans

author: Meirion Evans

1997

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline