Author

Jon Gower

schrijver

occupation: writer

Mae Jon Gower (weithiau Jonathan Gower) sy'n wreiddiol o Lanelli yn awdur sy'n ysgrifennu yn Gymraeg ac yn Saesneg ac yn ddarlledwr yn y ddwy iaith. Astudiodd Saesneg ym Mhrifysgol Caergrawnt. Bu'n ohebydd Celfyddydau a Chyfryngau i'r BBC, a mae wedi cynhyrchu nifer o raglenni Cymraeg a Saesneg i'r teledu a'r radio.Enillodd y wobr Gymraeg Llyfr y Flwyddyn 2012 (£2,000) am y ffuglen orau sef y brif nofel Y Storïwr, a derbyniodd hefyd y Brif Wobr yn yr Adran Llyfrau Cymraeg. (£6,000). Mae'r nofel yn dilyn hanes Gwydion McGideon, bachgen ifanc sy'n meddu ar ddawn dweud arbennig, tra ei fod yn dilyn trywydd sy'n arwain at ei elyn pennaf.
Read more or edit on Wikipedia

works

2

Dala'r Llanw

book by Jon Gower

author: Jon Gower

2009

Y storïwr

book by Jon Gower

author: Jon Gower

2011

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline