Author

Meirion MacIntyre Huws

dichter

occupation: poet

Dylunydd graffeg, cartwnydd a chyn-bardd plant Cymraeg ydy Meirion MacIntyre Huws neu Mei Mac (ganed Caernarfon, Gwynedd). Ef oedd Bardd Plant Cymru yn 2001. Derbyniodd radd dosbarth cyntaf mewn peirianneg sifil. Mae'n cymryd rhan yn Talwrn y Beirdd ar BBC Radio Cymru ac yn byw yn Nghlynnog Fawr ger Caernarfon. Fo yw golygydd y cylchgrawn Y Glec.
Read more or edit on Wikipedia

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline