Author

Hywel Cilan

Welsh poet

1450   -  

occupation: poet

Roedd Hywel Cilan (fl. 1435 - 1470) yn fardd a ganai yn y dull traddodiadol ym Mhowys yn ail hanner y 15g; ar sail tystiolaeth fewnol ei gerddi, credir ei fod yn frodor o Landrillo ym Meirionnydd.Cedwir 27 o gerddi ganddo, y rhan fwyaf ohonynt yn gywyddau moliant i noddwyr ym Mhowys, yn cynnwys aelodau o deuluoedd Llwydiarth, Crogen, Maesmor, y Rug, Peniarth, y Rhiwlas, Corsygedol, Deuddwr a Moelyrch.
Read more or edit on Wikipedia

Series

0

Works

1

Gwaith Hywel Cilan

book by Hywel Cilan

author: Hywel Cilan

1963

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline