Aneirin Karadog

1982 -
country of citizenship:  United Kingdom
languages spoken, written or signed:  Welsh
educated at:  University of Oxford
occupation:  poet

Bardd, darlledwr, perfformiwr ac ieithydd yw Aneirin Karadog (ganed 11 Mai 1982) yn Ysbyty H.M Stanley, Llanelwy. Fe'i magwyd yn Llanrwst cyn symud i Bontardawe yn y 1980au ac yna i Bontypridd a bu'n ddisgybl yn Ysgol Gynradd Pontardawe a Pont-Siôn-Norton ac yna yn Ysgol Gyfun Rhydfelen rhwng 1993-2000. Graddiodd wedyn o'r Coleg Newydd, Prifysgol Rhydychen, gyda gradd mewn Ffrangeg a Sbaeneg. Mae ei fam yn Llydawes a'i dad yn Gymro; gall siarad Cymraeg, Saesneg, Llydaweg, Ffrangeg a Sbaeneg yn rhugl. Mae'n byw ym Mhontyberem yng Nghwm Gwendraeth Fawr gyda'i wraig Laura a'i blant, Sisial ac Erwan. Yn Haf 2018 symudodd y teulu i Lydaw gyda'r bwriad o drochi eu plant yn yr iaith Lydaweg, lle roeddent yn byw yn Kerlouan, sef pentref genedigol mam Aneirin. Roedd yn darlithio yn Université de Bretagne Occidentale yn ystod ei gyfnod yn Llydaw. Source: Wikipedia (cy)

Series

There is nothing here

Create a new serie

Articles

There is nothing here

Human - wd:Q18535760

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline