Author

Ifor Wyn Williams

Welsh author

country of citizenship: United Kingdom
language of expression: English
occupation: author

Athro ac awdur o Gymro oedd Ifor Wyn Williams (31 Awst 1923 – 1999). Magwyd Ifor ym Mangor a mynychodd ysgolion Hirael a Friars cyn hyfforddi yn y Coleg Normal. Roedd yn filwr am gyfnod yn yr Ail Ryfel Byd.Bu yn brifathro yn Rhosgadfan, Conwy a Llanfairpwll. Enillodd wobr Nofel Antur yr Eisteddfod yn 1966. Enillodd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Bangor a'r cylch 1971 gyda'r nofel Gwres o'r Gorllewin. Ysgrifennodd ddramâu, pantomeim a chyfresi ar gyfer radio a theledu yn cynnwys Lleifior, Cysgodion Gdansk a Barbarossan, a 14 o nofelau. Bu farw o ganser yn 1999.
Read more or edit on Wikipedia

Series

0

Works

2

Gwesty'r Llygaid Aflan

book by Ifor Wyn Williams

author: Ifor Wyn Williams

1992

Lôn Gweunydd

book by Ifor Wyn Williams

author: Ifor Wyn Williams

2002

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline