Work

Modernity and The Holocaust cover

 cover

 cover

Modernity and The Holocaust

wd:Q18746199

Modernita a holocaust je označení, které bylo poprvé použito polským sociologem židovského původu Zygmuntem Baumanem ve stejnojmenné knize (anglický originál Modernity and The Holocaust) z roku 1989. Pojednává o propojenosti moderní společnosti a fenoménu kategoriálních vražd z pohledu sociologie. Je kritikou dosavadní snahy o jasné vymezení holocaustu. Bauman na holocaust nepoukazuje jako na ojedinělou záležitost, ale spíše ho předkládá jako příklad kategoriální vraždy na základě všeobecné povědomosti o tomto tématu.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Modernity and The Holocaust, Modernita a holocaust, Auschwitz och det moderna samhället
date of publication: 1989

Public

nothing here

Editions

add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline