Work

Żelazna korona

wd:Q19061109

Żelazna korona – dwutomowa powieść historyczna Hanny Malewskiej wydana w 1937. Akcja powieści dzieje się w czasach panowania Karola V. Biografia cesarza oparta została na rzetelnej rekonstrukcji historycznej. Stała się ona okazją do sformułowania w powieści wielu spostrzeżeń historiozoficznych, religijnych i moralnych, czynionych z perspektywy chrześcijańskiej. Cesarz usiłuje realizować ideę chrześcijańskiego państwa uniwersalnego, wbrew reformacji i rodzącym się państwom narodowym. Ostatecznie przegrywa, abdykując. Powieść wyróżniona została Nagrodą Młodych Polskiej Akademii Literatury.
Read more or edit on Wikipedia

language: Polish
date of publication: 1937
genre: historical novel

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline