Author

Oliver Thomas

Welsh Puritan minister and author

1598   -   1653

country of citizenship: Kingdom of England
occupation: cleric, writer

Clerigwr ac awdur Cymreig oedd Oliver Thomas (c.1598 - 1652). Roedd yn Biwritan cynnar a gyhoeddodd bedwar llyfr crefyddol yn y Gymraeg, yn cynnwys Car-wr y Cymru (sef "Carwr y Cymry").
Read more or edit on Wikipedia

Series

0

Works

1

Gweithiau Oliver Thomas ac Evan Roberts

boek van Oliver Thomas

author: Oliver Thomas

1981

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline