Work

Robert Nozick cover

Robert Nozick

wd:Q19386713

Robert Nozick er en bok redigert av David Schmidtz som ble utgitt i 2002. Boken inneholder ni essays om filosofien til den amerikanske tenkeren Robert Nozick. Fire av disse fokuserer utelukkende på Nozicks bok Anarchy, State and Utopia, et sammenligner Nozicks The Nature of Rationality med hans Anarchy, State and Utopia, to essays handler om Nozicks behandling av fri vilje og kunnskap i Philosophical Explanations, mens de to siste utforsker The Examined Life. Boken fikk god kritikk av Tamar Szabó Gendler i The Philosophical Review.
Read more or edit on Wikipedia

Public
nothing here

editions

add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline