Work

Selvbeherskelse

wd:Q19388164

Selvbeherskelse er en roman av Stig Sæterbakken. Hovedpersonen, Andreas Feldt, møter den ene av sine to voksne døtre på en kafé etter flere års adskillelse. Gjensynet fremkaller en uro i Andreas, og i ren befippelse forteller han datteren at han og hennes mor skal skilles, hvilket de slett ikke har til hensikt å gjøre. Uroen blir gradvis sterkere, og driver ham de neste dagene til å bryte med flere av sine mest innarbeidede rutiner. En dag legger han ut på en formålsløs vandring ut i byen, fra sted til sted, og møter flere fremmede mennesker som alle synes å sette ham på sporet av noe glemt, noe som ligger og murrer i hukommelsen, men som han ikke helt får tak på hva er. Han vender tilbake fra vandringen i grålysningen, og med det første lyset som brer seg over morgenhimmelen kommer også erkjennelsen av den forferdelige hemmeligheten han har valgt å glemme.
Read more or edit on Wikipedia

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
Feedback
you are offline