Work

biographical article

wd:Q19389637

Biogram – zwięzły życiorys w encyklopedii (słowniku, leksykonie), zawierający podstawowe informacje o życiu, dokonaniach, twórczości przedstawianej osoby; inaczej nota biograficzna. Wyróżniki biogramu: imię i nazwisko opisywanej osoby; czas, w którym ona żyła; przedstawienie postaci (kim była); jej dokonania i osiągnięcia; zastosowanie skrótów; zastosowanie równoważników zdań; poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.
Read more or edit on Wikipedia

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline