biographical article

article in a dictionary or encyclopedia

Biogram – zwięzły życiorys w encyklopedii (słowniku, leksykonie), zawierający podstawowe informacje o życiu, dokonaniach, twórczości przedstawianej osoby; inaczej nota biograficzna. Wyróżniki biogramu: imię i nazwisko opisywanej osoby; czas, w którym ona żyła; przedstawienie postaci (kim była); jej dokonania i osiągnięcia; zastosowanie skrótów; zastosowanie równoważników zdań; poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: biographical article

2
you are offline