Work

Dünyaya İkinci Geliş yâhut İstanbul'da Neler Olmuş

wd:Q19611062

Dünyaya İkinci Geliş yâhut İstanbul’da Neler Olmuş, Ahmed Midhat Efendi tarafından kaleme alınan, 1875 yılında basılan roman. Yazar romanında III. Selim devrini anlatmaktadır. Romanda varlıklı Veysel Efendi'nin oğlu Osman Bey ile güzel bir Çerkez cariyesi olan Nergis'in zorlu aşk macerasını anlatılır.
Read more or edit on Wikipedia

language: Turkish

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline