Work

Nisyan

wd:Q19612152

Nisyan, Murat Gülsoy'un 2013 yılında yayımlanan romanıdır. Kitap, birer paragraflık kısa bölümlerden oluşur. Romanın kahramanı ve anlatıcısı olan yazarın ölüm döşeğindeki yaşlı bir yazardır. Kahramanın hangi zamanda, nerede yaşadığı belli değildir. Eser, baştan zona kesintisiz akan bir metin değildir; ölüme giden anlatıcının bulanık zihninden geçenlerin sayıklama şeklinde aktarılmasını içeren parçalı metinler romanı oluşturur. Yazarın ölümü bekleyişi, günden güne yazma yetisini kaybedişi anlatılır. Yazar, eseri ailesinde yaşanan kayıpların ardından yas tuttuğu bir dönemde kaleme almıştır.
Read more or edit on Wikipedia

language: Turkish

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline