Marnix-Pocketreeks

original language:  Dutch

De Marnix-Pocketreeks is een boekenreeks van uitgeverij Manteau, Brussel/Den Haag. De reeks werd uitgegeven tussen 1964 en 1974 en beslaat 88 delen. Deze reeks bestaat voornamelijk uit herdrukken van Vlaamse schrijvers en enige vertalingen, onder andere van Françoise Sagan. In 1974 werd de reeks voortgezet onder de naam Marnixreeks in een duurdere uitvoering en een nieuwe nummering. Source: Wikipedia (nl)

There is nothing here

Create a new work

Series - wd:Q1985967

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline