Series

Johnny Maxwell trilogy

Johnny-serien är en bokserie skriven av Terry Pratchett. Den innefattar följande böcker: Bara du kan rädda mänskligheten Johnny och döden Johnny och bomben
Read more or edit on Wikipedia

original title: Johnny Maxwell trilogy

Johnny and the Dead

book by Terry Pratchett

author: Terry Pratchett

1993

Johnny and the Bomb

book by Terry Pratchett

author: Terry Pratchett

1996

Only You Can Save Mankind

book by Terry Pratchett

author: Terry Pratchett

1992

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline