Work

Ljubezen v kleti

wd:Q19934780

Ljubezen v kleti: Drama v treh dejanjih je dramsko delo Toneta Čufarja iz leta 1935. Vrnil se je k zgodbi Tragedije v kleti in isto snov obdelal na nov način, z enakimi moralnimi zapleti in podobno katastrofo. Prvotna lirika se umakne realističnemu upodabljanju podzemlja in njegovih stanovalcev.
Read more or edit on Wikipedia

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline