Work

En Joan Bonhome

wd:Q20001195

En Joan Bonhome és una comèdia en quatre actes, original de Josep Pous i Pagès. És una «comedia de males costums polítiques» que tracta la ridiculització i la tristesa d'un bon burgués que, enganyat per uns paràsits, es llança ingènuament a l'aventura de la vida política amb lamentables resultats. Segons Jordi Erin «una de les poques tentatives, efectuades ab èxit, dintre’l teatre Catalá, de portar la vida política a l'escena» (1913). Es va estrenar al teatre Teatre Català (Eldorado) de Barcelona, la nit de l'11 de maig de 1912, per la companyia d'actors del Sindicat d'Autors Dramàtics Catalans.
Read more or edit on Wikipedia

language: Catalan
date of publication: 1912
genre: comedy

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline