Work

Garidó i Francina

wd:Q20001289

Garidó i Francina és una tragicomèdia en tres actes, original de Joan Puig i Ferreter, estrenada la nit del 18 de desembre de 1917, al teatre Romea de Barcelona. L'acció transcorre en una capital de província catalana, a començaments del segle xviii.
Read more or edit on Wikipedia

language: Catalan

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline