Work

El tresor

wd:Q20001496

El tresor és una comèdia en tres actes, original de Josep Morató, estrenada al teatre Catalunya de Barcelona, la nit del 16 de març de 1912, per la companyia del Sindicat d'Autors Dramàtics Catalans.
Read more or edit on Wikipedia

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline